Monthly Archives: June 2010

Total Eclipse of the heart

Alle kjenner jo til Bonnie Tyler’s slager “Total Eclypse of the heart”. Hvis du ikke kjenner til sangen, SKAM DEG!!!!
Uansett…. Jeg og min veldig gode venninne, Ellie, fra England, snakket om nettopp denne sangen, og om hvordan den ville ha blitt dersom den ble sunget på norsk. Så jeg brukte Google Translate for å oversette sangen… Her er resultatet:

Behandlingstid, nå og da får jeg en
litt ensom og du aldri kommer rundt
Turnaround, Av og til får jeg en
litt lei av å lytte til lyden av mine tårer
Turnaround, Av og til får jeg en
litt nervøse at det beste i alle de årene har gått
Turnaround, Av og til får jeg en
litt skrekkslagne og så ser jeg ser i øynene
Turnaround lyse øyne, Av og
så jeg faller fra hverandre
Turnaround lyse øyne, Av og
så jeg faller fra hverandre

Turnaround, Av og til får jeg en
litt rastløs og jeg drømmer om noe vilt
Turnaround, Av og til får jeg en
litt hjelpeløse, og jeg ligger som et barn i armene
Turnaround, Av og til får jeg en
litt sint, og jeg vet at jeg må komme ut og gråte
Turnaround, Av og til får jeg en
litt skrekkslagne men så ser jeg ser i øynene
Turnaround lyse øyne, Av og
så jeg faller fra hverandre
Turnaround lyse øyne, Av og
så jeg faller fra hverandre

Og jeg trenger deg nå i kveld
Og jeg trenger deg mer enn noen gang
Og hvis du bare holder meg fast
Vi kommer til å holde på for alltid
Og vi vil bare være å gjøre det riktig
Årsak vi aldri vil bli feil sammen
Vi kan ta det med til slutten av linjen
Din kjærlighet er som en skygge på meg hele tiden
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre og jeg er alltid i mørket
Vi lever i en kruttønne og ga ut gnister
Jeg virkelig trenger deg i kveld
Forever’s gonna start i kveld
Forever’s gonna start i kveld

En gang i tiden jeg var forelsket
Men nå er jeg bare faller fra hverandre
Det er ingenting jeg kan gjøre
Totalt Eclipse of the Heart
En gang i tiden var det lys i mitt liv
Men nå er det bare kjærlighet i mørket
Ingenting jeg kan si
Totalt Eclipse of the Heart

Behandlingstid lyse øyne
Behandlingstid lyse øyne
Behandlingstid, nå og da vet jeg
Du vil aldri bli den gutten du alltid at du ønsket å være
Behandlingstid, nå og da vet jeg
vil du alltid være den eneste gutten som ville ha meg slik at jeg er
Behandlingstid, nå og da vet jeg
det er ingen i universet som magisk og wonderous som du
Behandlingstid, nå og da vet jeg
det er ingenting bedre, og det er ikke noe jeg bare ikke ville gjøre
Turnaround lyse øyne, Av og
så jeg faller fra hverandre
Turnaround lyse øyne, Av og
så jeg faller fra hverandre

Og jeg trenger deg nå i kveld
Og jeg trenger deg mer enn noen gang
Og hvis du bare holder meg fast
Vi kommer til å holde på for alltid
Og vi vil bare være å gjøre det riktig
Årsak vi aldri vil bli feil sammen
Vi kan ta det med til slutten av linjen
Din kjærlighet er som en skygge på meg hele tiden
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre og jeg er alltid i mørket
Vi lever i en kruttønne og ga ut gnister
Jeg virkelig trenger deg i kveld
Forever’s gonna start i kveld
Forever’s gonna start i kveld

En gang i tiden jeg var forelsket
Men nå er jeg bare faller fra hverandre
Det er ingenting jeg kan gjøre
Totalt Eclipse of the Heart
En gang i tiden var det lys i mitt liv
Men nå er det bare kjærlighet i mørket
Ingenting jeg kan si
Totalt Eclipse of the Heart

…prøv å syng den, da vel… XD
Så bestemte jeg meg for å oversette den tilbake til engelsk. Resultatet kommer nedenfor… du kan jo prøve å synge den også…

Everyone knows Bonnie Tyler’s hit “Total Eclipse of the Heart”, right? If you don’t.. SHAME ON YOU!!!!
Anyways… my good friend, Ellie, from England, and I were talking about this song and wondered how it would be to sing it in norwegian. So I decided to translate it into norwegian using Google Translate… The result is above… and then I decided to translate it back into english again… result below…

Processing time, now and then I get a
a little bit lonely and you never come around
Turn Around, Sometimes I get a
a bit tired of listening to the sound of my tears
Turn Around, Sometimes I get a
a little bit nervous that the best in all the years have gone
Turn Around, Sometimes I get a
a little bit terrified and then I see looking in your eyes
Turnaround bright eyes, Every now and
then I fall apart
Turnaround bright eyes, Every now and
then I fall apart

Turn Around, Sometimes I get a
a little bit restless and I dream of something wild
Turn Around, Sometimes I get a
a little bit helpless and I’m lying like a child in her arms
Turn Around, Sometimes I get a
a little angry, and I know that I need to get out and cry
Turn Around, Sometimes I get a
a little bit terrified but then I see looking in your eyes
Turnaround bright eyes, Every now and
then I fall apart
Turnaround bright eyes, Every now and
then I fall apart

And I need you now tonight
And I need you more than ever
And if you just hold me tight
We are going to keep forever
And we will only have to do it right
Cause we will never be wrong together
We can take it to the end of the line
Your love is like a shadow on me all the time
I do not know what to do and I’m always in the dark
We live in a powder keg and giving out sparks
I really need you tonight
Forever’s gonna start tonight
Forever’s gonna start tonight

Once upon a time I was in love
But now I’m only falling apart
There is nothing I can do
Total Eclipse of the Heart
Once upon a time there was light in my life
But now it’s only love in the dark
Nothing I can say
Total Eclipse of the Heart

Processing bright eyes
Processing bright eyes
Processing time, now and then I know
You will never be the boy you always you wanted to be
Processing time, now and then I know
you will always be the only boy who wanted me so that I am
Processing time, now and then I know
there is none in the universe as magical and wonderous as you
Processing time, now and then I know
there is nothing better, and it is not something I just would not do
Turnaround bright eyes, Every now and
then I fall apart
Turnaround bright eyes, Every now and
then I fall apart

And I need you now tonight
And I need you more than ever
And if you just hold me tight
We are going to keep forever
And we will only have to do it right
Cause we will never be wrong together
We can take it to the end of the line
Your love is like a shadow on me all the time
I do not know what to do and I’m always in the dark
We live in a powder keg and giving out sparks
I really need you tonight
Forever’s gonna start tonight
Forever’s gonna start tonight

Once upon a time I was in love
But now I’m only falling apart
There is nothing I can do
Total Eclipse of the Heart
Once upon a time there was light in my life
But now it’s only love in the dark
Nothing I can say
Total Eclipse of the Heart

Go ahead… try to sing along… lol

Lene

Trenger en liten utblåsning/Just need to vent

NORSK!!!
Humør: irritert
Lytter til: Donkeyboy – Ambitions

Det er mange ting som irriterer meg. Det har vært en del ting som har irritert meg i det siste. Venner som låner penger og ikke betaler tilbake, selv om du har ringt og snakket med dem og de har sagt at de skal betale tilbake, men så plutselig tar de ikke telefonen eller logger seg av msn når du logger deg på.
Det hadde vært mye lettere for alle involvert dersom personen som lånte pengene sluttet å dra ting ut og si “Jeg vet at jeg har lånt penger og du skal få dem tilbake. Men det kommer bare til å ta litt tid.”  Det er mye bedre enn å bare forsvinne fra jordens overflate.
Også er det, igjen, kvinner som føler de har rett til å flytte inn i menns liv og forandre de… Greit nok, man kan flytte sammen og man kan få barn… men å nekte fyren å snakke med venner, nekte venner å komme på besøk… da begynner det å bli litt vel… ekstremt. Hvem i helvete er det disse damene tror de er?
Hvis Jan hadde hatt venner som jeg ikke likte, jeg hadde ikke forbudt han å invitere dem… Jeg hadde bare trukket meg unna og satt meg ett annet sted, eller funnet på noen annet, mens de var der… Verre enn det er det ikke… Man kan ikke nekte noen i å være sosial.
Selvfølgelig er jeg veldig klar over at dette går begge veier. Menn kan også være veldig eiesyke og ikke la damen/konen/kjæresten snakke med andre mennesker. Jeg sier fortsatt ikke at det er rett.
Hva med å prøve å stole på den du er sammen med? Det hjelper fælt.

Ah =D
Godt å få det ut. Det er ikke bra å holde ting inne så lenge. Og nei, det er ikke meg det gjelder. Jan og jeg er nok bare utenforstående som må være vitner til dette. Begge deler, faktisk… både pengelån og dette andre.
Folk asså!
Uansett…. Hadde nettopp middag. Spiste thai inspirert salat med biff. Den er altså så dritgod… men litt sterk. Kommer nok til å legge ut oppskriften på den :3
Merket at jeg hadde litt mye chili i den da… men det er totalt verdt det XD
Også skal jeg såklart ha is til dessert… ^_^

Lene

ENGLISH!!!!!

Mood: I was annoyed, but after my norwegian vent I feel much better…
Listening to: Men at work – Land down under

There are alot of things that annoy me. There has been a few things that has annoyed me lately. Like friends borrowing money and not paying back, even if you call them and talk to them and they say they’ll pay you back and then suddenly they don’t answer their cellphones and/or log off msn when you log on.

It’s a whole lot easier for everyone involved if the person who borrowed the money stop dragging things out and just say “I know I borrowed money from you and I will pay you back, but it’ll just take some time.” It’s alot better than to just dissappearing from the face of the earth.

And then there’s, again, women who feel they have the right to waltz into mens lives and change them. Fair enough, one can move together and have kids.. but deny the dude to talk to his friends and deny the dudes friends to come to visit… at that point things are a little extreem… Who the hell does these women think they are?
If Jan had friends I couldn’t stand, I wouldn’t deny him to invite them over.. I’d go someplace else and do other things while they are there.. It’s that easy.
Of course I’m fully aware that it’s a two way street. Men can be just as possessive and not let his lady/wife/girlfriend talk to other people. I’m still not saying it’s right.
How about trusting the person? It helps…
Ah! =D
Feels good to get it all out. It’s not good to hold things inside for this long. And no, it’s not me. Jan and I are mere onlookers in this… both things, actually…. the money thing and the other thing…
People these days… pffft!

Anyways… I just had dinner… Had thai inspired salad with beef. It’s so delicious! but hot. I’ll probably post the recipe here one day :3
But I do feel I put too much chili in it… but it was totally worth it…
And I’ll have ice cream for dessert XD

Lene

…og så var det over /..and then it was all over

NORSK!!!!!
Humør: Bra, men en kvise på kinnet har begynt å irritere meg.
Lytter til: Men at work – Land Down-under

Ja, jeg vet at det er søndag nå og at jeg ble ferdig med kurset på fredag, men jeg har vært litt… erm… distrahert av TV. Det er ikke så ofte jeg får sjangsen til å titte på det jeg har lyst til, hvertfall ikke i det siste, så jeg ble litt overivrig og har sett på det meste nå. Nei, jeg er ikke ferdig meg å titte på TV, jeg trengte bare en liten pause… dessuten så er det bare dritt på den TV’en akkurat nå…
Men ja. Torsdag var siste dag på -nille. En vedmodig dag, men også veldig koselig. Elin, next in command, og jeg gjorde det vil skulle, men siden de har varetelling nå (ja, akkurat nå i dette øyeblikk med mindre noe har gått gale) så var det ikke så mye vi fikk gjort, så vi stod egentlig hele dagen, eller fra 10 til 15 og snakket sammen. Bare kos! Selvfølgelig gjorde vi noe. Vi stod ikke å latet oss… hehe
Men ja, etter lunsj gav de meg ett sjokk. De gav meg en avskjedsgave, som takk for at jeg hadde hjulpet dem. :'(
Ja, jeg ble rørt. I denne gaven var det: en limegrønn kjølebag, ett limegrønt håndkle, serviettholder og servietter og 6 glass som står i stil med en flaske jeg kjøpte for ca. en uke siden.
Så jeg kjøpte ett lite kort og takket dem for å ha tatt imot meg så hjertelig som de hadde gjort og at de åtte ukene jeg har vært der har vært så utrolig morsomme.
Så var det fredag. Som gikk mye fortere enn jeg hadde trodd… altså med utlevering og sånn. Jeg reiste ned dit litt før 10 og var hjemme igjen litt før 12. Og jeg fikk gitt gavene jeg hadde kjøpt. Virket som at de falt i smak. Jeg spurte også litt rundt om folk ville være med på det, og selvfølgelig ville de det. Uheldigvis hadde ikke så mange penger på seg, og det går greit det.. hehe. Det var jo noe jeg planla selv, og siden en av de jeg hadde gått på kurs med var veldig interessert i å være med på dem, så tenkte jeg at det gikk jo greit å høre, men men… Det viktigste var at jeg fikk gitt dem, ikke at jeg ikke fikk penger fra de andre, akkurat det spilte ingen rolle… Jeg sa at det var fra oss uansett, så…

Så det var det. OH!! Jeg har også forresten fått resten av The Dark Tower serien til Stephen King. Jeg er på bok 4 nå. “Wizard and glass”. Jeg vet ikke helt om jeg vil lese videre. Jeg er ca. 200-240 sider inn i den, og det er spennende, men jeg tror jeg vet hva som kommer til å skje, og jeg har ikke lyst til å lese det. Men jeg bør vel egentlig det, for jeg har jo tross alt begitt meg ut på denne reisen sammen med Roland, Susannah, Eddie og Jake.
Akk…

Lene

ENGLISH!!!!

Mood: Good, but I gots a zit on my chin starting to bug me…
Listening to: Laid Back – Sunshine Reggae

Yes, I know it’s sunday and I finished the course on friday, but I’ve been a little.. erm… distracted by the TV. It’s not that often I get the chanse to watch what I want to… especially not lately, so I got a little overzealous and watched basically everything. No, I’m not done watching TC yet, I just needed a little break… besides, right now there’s nothing but crap on the tube anyway…
But yeah… Thursday was the last day of where I internet and it was very nice last day all be it sad. Elin, next in command, and I did what we were supposed to do, but since they are doing inventory now it wasn’t all that much to do. So from about 10am to 3pm we basically talked. Not resting or goofing off, just had a great time talking.  And after I got out from lunch she gave me a little shock. They had put something together as a “thanks for helping us” gift.  I was touched, indeed. In it was: A limegreen cooler thing, a limegreen towel, napkin holder and napkins and 6 tumblers matching a bottle I bought about a week ago.
So I got them a little card and thanked them all for welcoming me like they had and that the 8 weeks I had spent there were 8 of the most fantastic weeks I’ve spent at a workplace.
And then Friday came along and it went faster than I thought it would… with the handing out of diplomas and stuff. I went down there about 10am and was home alittle before 12am. And I did hand out the gifties I got them, and they seemed to like them. Afterwards I asked descreetly around to see if anyone wanted in on it, and some wanted, but they didn’t have any money, which is fine. I was the one who planned getting the stuff and so forth, so I don’t blame them, really, for not wanting to join or whatever. I delivered the pressies and that’s what matters.

AND!!!! I got the whole series of The Dark Tower, the Stephen King thing… I’m on book 4 now; “Wizard and Glass”. I don’t know if I want to go on reading. I’m around 200-240 into it and it’s exciting, but I think I know what’s coming, and I don’t want to read about it. But I should, really, because I have after all started this journey with Roland, Susannah, Eddie and Jake, and Oy…. I just can’t leave them hanging… But I want Susan Delgado to be left untouched.. and I’m afraid she won’t be… *sighs*

Lene